Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 9

ThienHanbookshops

Giáo trình YCT

Giáo trình YCT

Giá thông thường 600.000 VND
Giá thông thường Giá bán 600.000 VND
Giảm giá Đã bán hết
Mã sp

🍀Nếu các Mẹ thấy Bộ Ngữ Văn lớp 1 hoàn toàn bằng tiếng trung khó so với trình độ hiện tại của con, con chưa thể tư duy hoàn toàn bằng tiếng trung được, vậy thì các Mẹ hãy đi từ bộ Giáo trình YCT này trước nhé!

👉Các Mẹ quét mã Qr sau sách để nghe file mp3 tương ứng nhé!

1️⃣ File nghe quyển 1: https://www.nhantriviet.com/MP3-YCT1?audiogallery_startitem_ag1=0

2️⃣ File nghe quyển 2: https://www.nhantriviet.com/MP3-YCT2?audiogallery_startitem_ag1=0

3️⃣ File nghe quyển 3: https://www.nhantriviet.com/MP3-YCT3?audiogallery_startitem_ag1=0

4️⃣ File nghe quyển 4: https://www.nhantriviet.com/MP3-YCT4?fbclid=IwAR1p2FkTURpnvvmEocX73ZpGh8dPZnssoXx7kAM6e9kS_E1X8c2ukoyZNNQ&audiogallery_startitem_ag1=0

5️⃣ File nghe quyển 5: https://www.nhantriviet.com/MP3-YCT5?fbclid=IwAR1p2FkTURpnvvmEocX73ZpGh8dPZnssoXx7kAM6e9kS_E1X8c2ukoyZNNQ&audiogallery_startitem_ag1=0

6️⃣ File nghe quyển 6: https://www.nhantriviet.com/MP3-YCT6?fbclid=IwAR1p2FkTURpnvvmEocX73ZpGh8dPZnssoXx7kAM6e9kS_E1X8c2ukoyZNNQ&audiogallery_startitem_ag1=0

➖ Sách bài tập 1: https://drive.google.com/file/d/14tq0N1-gdK1W43RKwzDIOhBZ0Osdb754/view?usp=drivesdk

➖ Sách bài tập 2: https://drive.google.com/file/d/1fDTu5SliizSYvzUIo7Clyg7iKs9y2AW-/view?usp=drivesdk

➖ Sách bài tập 3: https://drive.google.com/file/d/1M7k4eVuNsycmFIo7KA17PywaaHoto8Bm/view?usp=drivesdk

➖ Sách bài tập 4: https://drive.google.com/file/d/1LRh9uz6oTg8qOEmeXXOpwK6hnMYDeCU6/view?usp=drivesdk

➖ Sách bài tập 5: https://drive.google.com/file/d/1fKLeBt1eaBgVucxO4MaImYkr-Sp7SFXh/view?usp=drivesdk

➖ Sách bài tập 6: https://drive.google.com/file/d/1rjKHZkJZpp__QXFuUa9PF2ILSBS-L3G7/view?usp=drivesdk

✔️ Link flashcard từ vựng: https://drive.google.com/drive/folders/1L1FgaHT8GjrhpYm3pFaPZUzM93FUfOKy

💵Trọn bộ YCT level 1-6 6️⃣0️⃣0️⃣k
#ThiênHânBookshop
#GiáotrìnhYCT
#MẹỈn_0915154710

Xem toàn bộ chi tiết